top of page

Välkommen till Mariaskolans hemsida!

Vi är Mariaskolan - förskola, fritidshem och grundskola (åk F-9).

 

Mariaskolan är en friskola belägen vid Stadionområdet i Malmö. Skolan grundades redan 1984 men höstterminen 2011 invigde vi vår nybyggda skolbyggnad. Idag omfattar verksamheten cirka 340 elever i förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola klass 1- 9. Under våren 2015 startades även en ny förskoleenhet i bostadsområdet Hästhagen i Malmö. 

 

Vår inriktning för barn och tonåringar kan sammanfattas i tre huvudlinjer:

1) Kunskaper  

2) Inflytande 

3) Personlig utveckling

Mariaskolans vision

 

Att se och bekräfta varje individ och dess unika personlighet och gåvor. Att vara en öppen och familjär skola, där gemenskap, kamratskap och en nära relation mellan hem och skola uppmuntras.

 

Vi vill att den kristna värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten och vara en hjälp i utvecklingen av elever och personal. Liv, kunskap, lek, estetiska upplevelser, vänskap, praktisk klokhet och religion är goda värden som hjälper oss att bli de som Gud har skapat oss att vara.

 

Mariaskola är en skola som ger våra elever de bästa förutsättningarna att gå vidare i livet till högre studier och arbete. Förutom mycket goda studieresultat, vill vi att de barn som lämnar Mariaskolan ska ha blivit utrustade med inre trygghet, livsmod, nyfikenhet, tolerans och färdigheter av olika slag.

 

Mariaskolan vill återspegla Malmös mångfald och kan vara en positiv kraft i Malmö och i det gemensamma uppdraget att skapa ett gott samhälle för alla människor oavsett bakgrund.

 

Vårt mål för de barn och tonåringar som går på Mariaskolan

 

  • Att alla barn och tonåringar känner trygghet och vet att de är omtyckta och respekterade för den de är, att mobbing inte förekommer.

 

  • Att alla barn och tonåringar vet hur man påverkar beslut och känner att de har möjlighet att påverka beslut i förskolan, på fritidshemmet och i undervisningen.

 

  • Att idéer som finns hos barn och tonåringar tas till vara och att alla elever kan känna att ”inget är omöjligt”.

 

  • Att alla elever får en varierad och god undervisning där skolan slår vakt om studiero och undervisningsmetoder som främjar elevernas inlärning.

 

  • Att alla elever som slutar Mariaskolan i klass 9 har uppnått mycket goda studieresultat och att de fortsatt känner glädje i att lära.

 

  • Att alla föräldrar känner att de har möjlighet att påverka i förskolan, fritidshemmet och i skolan. Att de känner sig respekterade i de sammanhang de träffar skolans representanter.

 

  • Att förskolan, förskoleklass och skolan samverkar så att de utgör en enhet för barnen och familjerna, där förskolan blir den naturliga starten på skolan.

 

  • Att fritidshemmet blir en naturlig del av skoldagen, där det finns tydliga och trygga vuxna som ser till varje barns förmågor och sociala behov.

 

  • Att mångfald och flerspråkighet är en väg till kamratskap, utveckling och utbildning

 

  • Att alla elever som lämnar Mariaskolan (genom livskunskap, aktiviteter och möten med vuxna/kamrater) har en inre trygghet och framtidstro.

 

bottom of page