top of page

Skolans portaler

På Mariaskolan använder vi oss av Schoolsoft som pedagogisk plattform. Härifrån sköts kommunikationen mellan skola och hem. På sidan kan föräldrar läsa nyheter och veckobrev, se scheman, läxor och provresultat samt anmäla sjukfrånvaro för deras barn. Elever i årskurs 5-9 har också egna inloggningar för att ha koll på sina arbetsuppgifter.

 

Här nedan finns också en länk till Google Drive som används på skolan för att skriva och dela dokument. 

Nu finns det möjlighet att låna e-böcker, tal- och ljudböcker, länken finner du här nedan. 

Vår tekniksida ifall du behöver hjälp

bottom of page