top of page

Mariaskolans kalendarium för grundskolan & förskolorna

= grundskole kalendern

= förskole kalendern

Hur utläsa kalendern: 

APT                            -  Arbetsplatsträff för personal

Veckomöten               - Veckomöten med förskolechefen samt en förskolelärare från varje avdelning 

                                     Bellevue, måndagar kl 8:30 - ca 9:00 

                                     Hästhagen, torsdagar kl 8:30 - ca 9:00

 

Fasta konferens‐ och mötestider
Arbetslag

Arbetslag förskoleklass ‐ klass 5 arbetslagsmöte torsdagar kl. 15:15‐16:00 i klassrum, klass 5
Arbetslag klass 6 – 9 arbetslagsmöte torsdagar kl. 15:15‐16:00 i klassrum, klass 5
Arbetslag gemensamt/Ämneslag torsdagar kl. 16.00‐16.45 i klassrum, klass 5


Team
Trygghetsteam, onsdagar, jämna veckor, kl. 14.10‐15.00, konferensrummet
Förstelärarträff, onsdagar, kl. 15.00‐16.00, konferensrummet

Morgonbön (frivillig), torsdagar, kl. 7.50‐8.10, förskoleklassens klassrum
 

Olika råd (torsdagar 8.50 – 9.40, enligt kalendariet)

Elevråd                       - Ateljén

Elevskyddsombud      – grupprum Pil

IT‐råd                         – grupprum Asp / NO-salen

Matråd                       – matsalen

Rast‐biblioteksråd      – biblioteket
Miljöråd                     – NO‐salen / grupprum Asp

Få kalendern i din mobil (fungerar både för Android och iPhone) genom att ladda ner kalendern som fil till datorn och sedan importera den till din enhet. 

Instruktioner för att importera till Google/Android eller Mac/iPhone 

Länk till grundskole-kalendern:

https://calendar.google.com/calendar/ical/f4bjofs85aa2mlaura97h4v0so%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Länk till förskole-kalendern:

https://calendar.google.com/calendar/ical/3n943s8m8itktp3djkm80nd3f0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.

OBS. Helgerna & veckorna hämtas automatiskt från Google, vi skriver inte in dem.

bottom of page